Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bli medlem i Lofoten Golfklubb og få spillerett ved Lofoten Links!

Vi har to ulike medlemskap; medlemskap med eller uten spillerettigheter. Nå kan du også kjøpe fritt spill for 2024 sesongen uten kjøp av spillerettsaksje!

1. Medlemskap / Greenfeemedlemskap

Denne avgiften gir medlemskap i Lofoten Golfklubb og rabatt på greenfee ved Lofoten Links. Vi har rabbaterte priser for barn og unge, se under for medlemskapspriser.

For å spille fritt på banen hele sesongen må du i tillegg kjøpe spillerettsavgift, se punkt 2 til høyre. Du kan nå også kjøpe spillerettsavgift uten at du eier spillerettsaksje.

Lofoten Golfklubb er medlem i Norges Golfforbund og du har da rett til spill på andre baner mot betaling av greenfee.

 

Priser medlemskap 2024 (Greenfeemedlem):

Voksne: kr 2600,-

– Studenter til og med 26 år: kr 1350,-

–  Junior fra 16 til og med 19 år: kr 700,-

 

 

Fyll ut Word-innmeldingsskjemaet som du finner ned. Send skjemaet til oss pr post eller på epost til info@lofotenlinks.no .

Innmeldingsskjema: Word

 

Det er en engangs innmeldingsavgift for nye medlemmer på kr 350,-.

 

2024 Greefeepriser

 

Kontakt oss på  info@lofotenlinks.no om du ønsker å tegne ett slikt medlemskap, eller ønsker mer informasjon.

 

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.  Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

Green 1 and Hole 2 shining

2. Medlemskap med Spillerett/Årskort

Dette er medlemskap som gir fritt spill på banen hele sesongen 2024. Dette får man ved å kjøpe årsavgift for spillerett/årskort. Som voksen kan du kan nå kjøpe spillerettsavgift/årskort uten at du eier spillerettsaksje. Det gjelder egne priser for barn og unge, se under.

 

Oversikt priser medlemskap med spillerett 2024

1: Voksen med spillerettsaksje: kr 2600,- + kr 5350,- = kr 7950,-
2: Voksne uten spillerettsaksje: kr 2600,- + kr 8900,-  = kr 11500,-
3: Studenter inntil 26 år: kr 1350,- + kr 2900,- = kr 4150,-
4: Juniorer fra 17 til og med 19 år: kr 700,- + kr 1800,- = kr 2500,-
5: Juniorer til og med 16 år bostedadresse Lofoten og Vesterålen: kr 700,-
6: Juniorer til og med 16 år (andre): kr 700,- + kr 800,- = kr 1500,-
7: Eiere av aksje som er firma/personer uten medlemskap i Lofoten Golfklubb: kr 10000,-

 

1: Medlemskap med spillerett for voksne som eier spillerettsaksje: 

For å tegne dette medlemskapet må man først ha betalt avgiften for ”greenfeemedlemskap” se punkt 1. Spillerettsaviften er kr 5350,- for 2024. 

For voksne vil dermed avgiften for å spille fritt spill på banen i 2024 være kr 2600,- + 5350,- , altså totalt kr 7950,-.

Eiere av spillerettsaksje kan også bytte årsavgiften for spillerett/årskoret i 20 greenfee, det vil si at du da er greenfeemedlem og har 20 greenfeebilletter (20×18 hull eller 40 x 9 hull) du kan bruke på deg selv eller andre.

 

2: Medlemskap med spillerett for voksne som ikke eier spillerettsaksje: 

For å tegne dette medlemskapet må man først ha betalt avgiften for ”greenfeemedlemskap” se punkt 1. Spillerettsaviften er for denne gruppen er kr 8900,- for 2024.

For voksne som ikke eier spillerettsaksje vil dermed avgiften for å spille fritt spill på banen i 2024 være kr 2600,- + 8900,- , altså totalt kr 11500,-.

 

3: Medlemskap med spillerett for Studenter inntil 26 år:

For å tegne dette medlemskapet må man først ha betalt avgiften for ”greenfeemedlemskap” se punkt 1. Spillerettsaviften denne kategorien er kr 2900,- i 2024. En må kunne legge frem studentbevis for å kunne tegne dette medlemkapet. En trenger ikke eie spillerettsaksje for dette medlemskapet.

For studenter inntil 26 år vil dermed avgiften for å spille fritt spill på banen i 2024 være kr 1350,- + 2900,– , altså totalt kr 4150,-.

 

4: Medlemskap med spillerett for junior fra 17 til 19 år.

For å tegne dette medlemskapet må man først ha betalt avgiften for ”greenfeemedlemskap” se punkt 1. Spillerettsaviften denne kategorien er kr 1800,- i 2024. En trenger ikke eie spillerettsaksje for dette medlemskapet.

For spillere fra 17 til 19 år vil dermed avgiften for å spille fritt spill på banen i 2024 være kr 700,- + 1800,– , altså totalt kr 2500,-.

 

5: Medlemskap med spillerett opp til 16 år.

For å tegne dette medlemskapet må man først ha betalt avgiften for ”greenfeemedlemskap” se punkt 1.

Har spilleren bostedsadresse i Lofoten eller Vesterålen er denne avgiften gratis. For andre er det en avgift på kr 800,-.

En trenger ikke eie spillerettsaksje for dette medlemskapet.

For spillere opp til 16 år vil dermed avgiften for å spille fritt spill på banen i 2024 være kr 700,- for de med bostedsadresse i Lofoten. For de med bostedsadresse utenfor Lofoten og Vesterålen vil avgiften være kr 700,- + 800,– , altså totalt kr 1500,-.

 

6: Medlemmer av andre klubber og firma som eier spillerettsaksje:

Medlemmer av andre golfklubber samt firma kan også eie spillerettsaksjer og mot en avgift på kr 10 000,- få ut 20 greenfeebilletter (20x 18 hull / 40 x 9 hull) som de kan bruke som de måtte ønske. De kan også gi spilleretten til en navngitt person som da spiller fritt på golfbanen.

De samme reglene for gjestespill gjelder også for innehavere av greenfeebilletter.

 

7: Informasjon om spillerettsaksje og omsetning av disse

Du kan inngå avtale om 5 mnd. avbetaling på medlems- og spillerettsavgifter når du har medlemskap med spillerett for kategorien «Voksne» medlemmer. Lofoten Links har per 20/4 2023 stoppet salget av nye spillerettsaksjer, men vi er behjelpelige med å finne selgere om du er interessert i å kjøpe. Sist omsette pris på spillererettsaksje fra Lofoten Links var kr 25 000,- i 2023.

Det er en omsetningsavgift på spillerettsaksjen på 10 % av opprinnelig kjøpesum fra oss ved videresalg. Omsetningsavgiften faktureres ny eier og må være betalt før en kan ta spillerettsaksjen i bruk.

Kontakt oss på info@lofotenlinks.no om du ønsker å tegne ett slikt medlemskap, kjøpe spillerettsaksje, eller ønsker mer informasjon.

 

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.  Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

Medlemsfordeler / fordeler eiere av spillerettsaksjer

 

Medlemmer med spillerettsaksjer:

  • Medlemmer med spillerettsaksje kan ta med seg 1 gjest på banen. Gjesten betaler da samme avgift som våre resort gjester, dvs 1370,- første runde, halv pris andre og gratis tredje runde.vMedlem og gjestespiller må registrere seg i resepsjonen før spill og billettene må brukes i 2024.
  • Medlemmer med spillerettsaksje kan kjøpe  6 greenfee billetter for 2024 for kr. 3600,-. Billettene kan gis til den medlemmet ønsker og må brukes i 2024.

Alle medlemmer:

  • Som medlem i Lofoten GK er du automatisk medlem av Norges Golfforbund og alle husstander mottar bladet Norsk Golf.
  • Kr. 100,- i redusert leie av golfsett.
  • Kr. 30,- for leie av golftralle.
  • Alle medlemmer som verver et nytt medlem, får 1 x 18-hulls greenfeebillett.
  • Gratis deltakelse på klubbtreninger med mer.

Slik Blir Du Medlem

Det er enkelt å bli medlem av Lofoten Golfklubb, og husk at du med klubbhandicap og medlemskap hos oss kan spille på de fleste banene i verden. Medlemmene våre har de samme rettighetene som medlemmer i andre norske klubber.

Fyll ut innmeldingsskjemaet som du finner som vedlegg nederst på siden ( -> ned) og send den til oss pr brev eller som vedlegg til e-post i PDF format. Du vil da motta faktura pr epost fra oss. Medlemskapet aktiveres så snart vi har registrert betalingen.

Kontakt oss gjerne via telefon 76 07 20 02 eller via e-post på info@lofotenlinks.no og vi sender deg det du ønsker av info.

 

HUSK: E-post om utmelding av klubben samt oppsigelse av spillerett/årskort, for kommende sesong, må sendes til oss senest den 31/12 .  Om dette ikke er gjort er man som medlem å regne også det påfølgende året og må betale medlemskontingent og/eller spilleretts/årskort avgift.  Det er nytt fra og med 2017 at en derfor også må melde fra innen 31/12 om en ikke vil ha spillerettsavgift/årskort for kommende sesong. Det vil være en avgift på kr 250,- for de som melder seg inn året etter de har meldt seg ut av klubben, eller på samme måte sier opp spillerett/årskort, og så noen måneder senere tegner dette på nytt. Vi gjør denne endringen blant annet for å ha større forutsigbarhet i budsjettering av kommende sesong, ansettelser av banemannskap med mer.

Styret & Komiteer

Lofoten Golfklubb 2024 Styret

Leder: Veronica Myhre

Nestleder: Jon Ivar Salomonsen
Kasserer: Lars Magnussen
Styremedlem: Stig Ernst Hansen
Styremedlem: Ole Christian Fredriksen
Styremedlem: Stian Hansen
Styremedlem: Kristin Olsen
Styremedlem: Andrew Snowdon

Komiteer

Turnering/handicapkomite
Andrew Snowdon (leder)
Lars Magnussen
Øyvin Olsen
Veronica Myhre

Ressursgruppe
Ole Christian Fredriksen  (leder)
Kristin Olsen
Trine Johansen
Stian Andre Hansen

 

Dokumenter til Årsmøte 2023

Saksliste Årsmøte 2023

Årsmøteprotokoll 2023

Årsberetning LGK 2022

Retningslinjer NM sesongen 2023

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Organisasjonsplan 2023

Valgkomiteens forslag til valg 2023

Styrets forslag til valgkomite

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.